Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Man och kvinna till Guds avbild
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Man och kvinna till Guds avbild

Författare: Syster Sofie o.p.
ISBN: 978-91-87389-11-5
Utgivningsår: 2014
 

Påven Johannes Paulus II:s banbrytande verk om den mänskliga sexualiteten har kallats för "en tidsinställd teologisk bomb som kan innebära en vändpunkt, inte bara för katolsk teologi utan också för modern idéhistoria".

 

Den här skriften ger en kort sammanfattning av detta verk. För en utförligare framställning på svenska hänvisas till syster Sofies bok Till man och kvinna skapade han dem. En introduktion till Kroppens teologi (Artos förlag, 2011).

 

Påven Franciskus har betonat att moralfrågor måste sättas in i en kontext. "Vi behöver en förkunnelse som är koncentrerad på det väsentliga, det som kan väcka nyfikenhet och verka attraktivt, det som får hjärtat att brinna. Evangeliet måste bäras fram enklare, djupare, varmare. Och utifrån detta budskap kommer så de moraliska konsekvenserna."

 

Det är just en sådan kontext Kroppens teologi erbjuder. Många är de - äkta par, ungdomar och ordensfolk - som kunnat vittna om hur denna djärva nyformulering av kristen antropologi haft en befriande verkan på det egna livet.

 

Författaren syster Sofie är dominikansyster och tillhör Sankt Dominikus kloster utanför Lund.

 

Boken är häftad och omfattar 60 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se