Den helige Dominikus

Tolvhundratalets medeltidskyrka hade blivit förvärldsligad och ljummen. Inom den medeltida kristenheten växte det då fram väckelserörelser som förespråkade en enklare livsstil och ett uppväckande av fornkyrkans ideal. Två personer kom här att spela en framträdande roll - Franciskus och Dominikus. Do...

Den lilla vägen dag för dag

Den 30 september 1897 dör en ung karmelitsyster - endast 24 år gammal - i sitt kloster i Lisieux. Thérèse hade levt ett helt fördolt liv inom klostrets klausur, ett liv i ständig bön och sträng botgöring utan att ha nästan någon kontakt med yttervärlden. Ändå kommer hon att bli ett av de mest älskad...

Den lyssnande Maria

Hela världens frälsning vilade ett hisnande ögonblick i en tonårsflickas hand, i bebådelsens ögonblick. Hon svarade ja, antog utmaningen, inledde tron äventyr, började vandra en väg vars slut hon då inte hade en aning om. Det var ett djärvt beslut. Hade hon vetat allt från början hade hon kanske int...

Evangeliets glädje

Påve Franciskus vill i sin apostoliska uppmaning Evangeliets glädje (Evangelii Gaudium) uppmuntra de kristna till en förnyad evangelisatorisk iver. Han skriver: "Glädjen över evangeliet fyller alla som möter Jesus både i hjärtat och i de liv de lever. De som tar emot hans inbjudan till frälsning bef...

Faktiskt! En bok om världsbilder och vad de vilar på

För den late är naturvetenskap obegripligt och kristen tro förlegad. Helt fel, faktiskt! Det ena är dynamiskt och spännande, det andra evigt aktuellt. För traditionalisten är det debatten om tro och vetande som styr våra tankemönster. Varför inte tvärtom: vetande och tro. Varför inte starta med det ...

Jesu liknelser

Jesu liknelser, som skildras i Evangelierna, drar in läsaren i en historia: "En man hade två söner", "I en stad fanns det en domare", "Två män gick upp till templet för att be", "En jordägare går ut för att leja arbetare till sin vingård" osv. Vi blir genom liknelserna försatta i andras värld och up...

Jesus. En resa genom hans liv

Jesu liv återberättas här så att alla kan ta det till sig, både den som är ny i tron eller inte har någon alls, och den som har en fördjupad tro och god kristuskännedom. James Martins förmåga att kommunicera, hela tiden med glimten i ögat, gör att vi bjuds med på en resa - vi känner smakerna, förnim...

Lovad vare du

"Det är mitt hopp att denna encyklika, som nu utökar Kyrkans undervisning i sociallära, kan hjälpa oss att inse utmaningens kraft, omfattning och angelägenhet. Jag kommer att inleda genom att översiktligt rekapitulera flera aspekter av den pågående miljökrisen i syfte att rikta uppmärksamhet på de r...

Påven Franciskus. Ömhetens och kärlekens revolution

Påven Franciskus förkunnar evangeliets alltid giltiga budskap i dess eviga nyhet och fräschör. Det passar inte in i något mönster. Franciskus förenar kontinuiteten med kyrkans stora tradition med ständigt nya överraskningar. Dit hör även storleken i programmet för en fattig kyrka för de fattiga som ...

Vänskapens sakrament

"Min kallelse: att undervisa människorna om vänskapens mystiska djup." Den som levde denna kallelse var Egied van Broeckhoven, jesuit och arbetarpräst. Han omkom i en arbetsplatsolycka 1967 vid nyss fyllda 34 år. Vänskapens sakrament återger ett urval av hans dagboksanteckningar, som vittnar om en e...

Vår utgivning

Botanisera bland aktuella böcker och tidigare utgivning. Här finns även böcker ur arkivet.

Tänkvärt

Recensioner, artiklar, referat, debatt, notiser, tänkt och sagt, rapporter och intervjuer, samt gratisläsning...

Köp/Beställ

Köp eller beställ förlagets böcker hos vår distributör Katolsk Bokhandel eller hos din lokala bokhandlare...
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se