Charles de Foucauld

Den 1 december 1916 sköts Charles de Foucauld ihjäl. En kristen munk som levde avskild från västvärlden bland muslimska tuareger i den algeriska öknen. Han ville leva fördolt. Han sökte inte uppmärksamhet eller berömmelse. Broder Charles lärde sig tuaregernas språk och kultur, han lyssnade på deras ...

Den helige Dominikus

Tolvhundratalets medeltidskyrka hade blivit förvärldsligad och ljummen. Inom den medeltida kristenheten växte det då fram väckelserörelser som förespråkade en enklare livsstil och ett uppväckande av fornkyrkans ideal. Två personer kom här att spela en framträdande roll - Franciskus och Dominikus. Do...

Den lyssnande Maria

Hela världens frälsning vilade ett hisnande ögonblick i en tonårsflickas hand, i bebådelsens ögonblick. Hon svarade ja, antog utmaningen, inledde tron äventyr, började vandra en väg vars slut hon då inte hade en aning om. Det var ett djärvt beslut. Hade hon vetat allt från början hade hon kanske int...

Faktiskt! En bok om världsbilder och vad de vilar på

För den late är naturvetenskap obegripligt och kristen tro förlegad. Helt fel, faktiskt! Det ena är dynamiskt och spännande, det andra evigt aktuellt. För traditionalisten är det debatten om tro och vetande som styr våra tankemönster. Varför inte tvärtom: vetande och tro. Varför inte starta med det ...

Glädjen att älska

"Denna uppmaning får en speciell mening nu under Barmhärtighetens jubelår. I första hand eftersom jag uppfattar förmaningen som en inbjudan till kristna familjer att värdera de gåvor som äktenskapet och familjen utgör och vidmakthålla en kärlek som är stark och fylld av värden som generositet, kompr...

Jesu liknelser

Jesu liknelser, som skildras i Evangelierna, drar in läsaren i en historia: "En man hade två söner", "I en stad fanns det en domare", "Två män gick upp till templet för att be", "En jordägare går ut för att leja arbetare till sin vingård" osv. Vi blir genom liknelserna försatta i andras värld och up...

Jesus. En resa genom hans liv

Jesu liv återberättas här så att alla kan ta det till sig, både den som är ny i tron eller inte har någon alls, och den som har en fördjupad tro och god kristuskännedom. James Martins förmåga att kommunicera, hela tiden med glimten i ögat, gör att vi bjuds med på en resa - vi känner smakerna, förnim...

Lovad vare du

"Det är mitt hopp att denna encyklika, som nu utökar Kyrkans undervisning i sociallära, kan hjälpa oss att inse utmaningens kraft, omfattning och angelägenhet. Jag kommer att inleda genom att översiktligt rekapitulera flera aspekter av den pågående miljökrisen i syfte att rikta uppmärksamhet på de r...

Påven Franciskus. Ömhetens och kärlekens revolution

Påven Franciskus förkunnar evangeliets alltid giltiga budskap i dess eviga nyhet och fräschör. Det passar inte in i något mönster. Franciskus förenar kontinuiteten med kyrkans stora tradition med ständigt nya överraskningar. Dit hör även storleken i programmet för en fattig kyrka för de fattiga som ...

Vänskapens sakrament

"Min kallelse: att undervisa människorna om vänskapens mystiska djup." Den som levde denna kallelse var Egied van Broeckhoven, jesuit och arbetarpräst. Han omkom i en arbetsplatsolycka 1967 vid nyss fyllda 34 år. Vänskapens sakrament återger ett urval av hans dagboksanteckningar, som vittnar om en e...

Vår utgivning

Botanisera bland aktuella böcker och tidigare utgivning. Här finns även böcker ur arkivet.

Tänkvärt

Recensioner, artiklar, referat, debatt, notiser, tänkt och sagt, rapporter och intervjuer, samt gratisläsning...

Köp/Beställ

Köp eller beställ förlagets böcker hos vår distributör Katolsk Bokhandel eller hos din lokala bokhandlare...
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se