Barmhärtighetens år

Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift, red. Anna Minara Ciardi, är ett sätt att genom bilder och texter minnas de stora händelser som präglade Stockholms katolska stift under Barmhärtighetens år 2016. När påve Franciskus utlyste ett Barmhärtighetens år var det just ett uttryck för att h...

Den heliga Birgitta (1303–1373)

Den heliga Birgitta (1303–1373) kom från en välbärgad och inflytelserik stormanssläkt. Hon hade en stor social ansvars- och rättvisekänsla, som under medeltiden var ytterst ovanlig inom den härskande klassen. Med stöd av sina uppenbarelser kritiserade Birgitta de kristna i sin samtid. De hade...

Den stora upplevelsen

I samband med en omskakande frälsningsupplevelse konverterade judinnan Edith Stein till den katolska kyrkan 1921. Efter att under många år ha sökt sanningen, framför allt inom den akademiska psykologin och filosofin, resulterade en natts läsande av kyrkoläraren Teresa av Avilas texter i Steins relig...

Förlorarnas historia

I Förlorarnas historia får vi ta del av ett nästan helt negligerat avsnitt ur den svenska historien – katolikernas situation under reformationsförloppet. Med hjälp av brev och dokument, varav några presenteras här för första gången, belyses perioden på ett nytt och spännande sätt. Vi stiftar bekan...

Gemenskapens evangelium enligt Johannes

Att älska Gud och att älska människor är ytterst samma sak, menar den prisbelönte filosofen och teologen Jean Vanier. Han är grundare av L’Arche, en kommunitet där människor med och utan funktionsnedsättningar lever tillsammans. I Gemenskapens evangelium visar han att vi möter Guds kärlek bäst gen...

Gläd er och jubla

Gläd er och jubla - av den helige fadern Franciskus om kallelsen till helighet i världen av i dag Heligheten är det skönaste och mest tilldragande i kyrkans ansikte, menar påven Franciskus i denna ”apostoliska uppmaning”, en uppmuntran att söka mittpunkten i det kristna livet: förverkligandet av S...

Glädjen att älska

"Denna uppmaning får en speciell mening nu under Barmhärtighetens jubelår. I första hand eftersom jag uppfattar förmaningen som en inbjudan till kristna familjer att värdera de gåvor som äktenskapet och familjen utgör och vidmakthålla en kärlek som är stark och fylld av värden som generositet, kompr...

Handbok för predikanter. Homiletiskt direktorium (2015)

Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom. Den inne-håller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa. Den inn...

Introduktion till kristendomen

Joseph Ratzinger (f. 1927), senare påven Benedictus XVI, publicerade 1968 denna bok om kristen tro. Under studentrevoltens år, när många gamla sanningar ifrågasattes, gick han till kristendomens källor för att undersöka om de höll för en kritisk prövning. Med sitt skarpa intellekt, sin lärdom o...

Jesu liknelser

Jesu liknelser, som skildras i Evangelierna, drar in läsaren i en historia: "En man hade två söner", "I en stad fanns det en domare", "Två män gick upp till templet för att be", "En jordägare går ut för att leja arbetare till sin vingård" osv. Vi blir genom liknelserna försatta i andras värld och up...

Vår utgivning

Botanisera bland aktuella böcker och tidigare utgivning. Här finns även böcker ur arkivet.

Kontakt

För kontakt med Veritas förlag, skicka mail till
 

Köp/Beställ

Köp eller beställ förlagets böcker hos vår distributör Katolsk Bokhandel eller hos din lokala bokhandlare...

 »

 
 
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se